Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М. і Регейло, І. Ю. (2022) «ПРО ВИКОНАННЯ У 2022 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 р.», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), с. 1-19. doi: 10.37472/v.naes.2022.4215.