Семеног, О. М. і Вовк, М. П. (2022) «ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ВОЄННИХ РЕАЛІЙ: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), с. 1-14. doi: 10.37472/v.naes.2022.4214.