Гальченко, М. С. (2022) «ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 22 серпня 2022 р.», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), с. 1-10. doi: 10.37472/v.naes.2022.4207.