ГУБЕЛАДЗЕ, І. Г. (2019) «ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р.», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), с. 1-4. doi: 10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-9.