Воронов, В. А. (2021) «ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ОСВІТИ І ПІКЛУВАННЯ ЗА ДІТЬМИ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). doi: 10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-2.