Семеног, О. М. і Вовк, М. П. (2021) «ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). doi: 10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-1.