Кремень, В. Г. (2021) «ОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ ЇХ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). doi: 10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-1.