Кириченко, М. О. (2021) «ПРО ПІДГОТОВКУ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У ДЗВО ‘УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ’ НАПН УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 жовтня 2021 р.», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). doi: 10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-2.