Луговий, В. І., Слюсаренко, О. М. і Таланова, Ж. В. (2021) «ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У СВІТОВИХ (SHANGHAI, TIMES, QS) ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЙТИНГАХ: За матеріалами доповіді на X Міжнародній науково-практичній конференції ‘Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти’ 10 листопада 2021 р.», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). doi: 10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-5.