Кремень, В. Г. (2021) «VIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ‘ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ВІД РІВНИХ ПРАВ — ДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ’: Виступ президента НАПН України, 7 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). doi: 10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-2.