КРЕМЕНЬ, Василь Григорович, Олександр Іванович ЛЯШЕНКО, і Олена Ігорівна ЛОКШИНА. 2020. «ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ: ТРИВАЛІСТЬ І СТРУКТУРА: Науково-аналітична доповідь». Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-1.