РЕГЕЙЛО, Ірина Юріївна, і Наталія Валеріївна БАЗЕЛЮК. 2019. «ВІДКРИТИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВИХ ЦИТУВАНЬ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: Доповідь на засіданні Президії НАПН України 14 листопада 2019 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України 1 (1), 1-3. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-6-1.