Дем’яненко, Валентина Борисівна, Віктор Михайлович Дем’яненко, і Сергій Прокопович Кальной. 2022. «ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України ‘Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів’, 17 листопада 2022 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (2), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4225.