Кремень, Василь Григорович, Володимир Іларіонович Луговий, Олег Михайлович Топузов, і Ірина Юріївна Регейло. 2022. «ПРО ВИКОНАННЯ У 2022 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (2), 1-19. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4215.