Семеног, Олена Миколаївна, і Мирослава Петрівна Вовк. 2022. «ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ВОЄННИХ РЕАЛІЙ: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка». Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (2), 1-14. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4214.