Лук’янова, Лариса Борисівна. 2022. «ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ: ЧАС ВИПРОБУВАНЬ, ЧАС ДОСЯГНЕНЬ». Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4127.