Кремень, Василь Григорович. 2022. «ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 24 травня 2022 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4137.