Луговий, Володимир Іларіонович, Петро Юрійович Саух, і Жаннета Василівна Таланова. 2022. «АСПІРАНТСЬКА ПІДГОТОВКА ЯК ФАКТОР УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ В УКРАЇНІ». Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4136.