ГУБЕЛАДЗЕ, Ірина Гурамівна. 2019. «ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України 1 (1), 1-4. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-9.