Семеног, Олена Миколаївна, і Мирослава Петрівна Вовк. 2021. «ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка». Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-1.