Кириченко, Микола Олексійович. 2021. «ПРО ПІДГОТОВКУ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У ДЗВО ‘УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ’ НАПН УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 жовтня 2021 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-2.