Луговий, Володимир Іларіонович, Олена Миколаївна Слюсаренко, і Жаннета Василівна Таланова. 2021. «ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У СВІТОВИХ (SHANGHAI, TIMES, QS) ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЙТИНГАХ: За матеріалами доповіді на X Міжнародній науково-практичній конференції ‘Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти’ 10 листопада 2021 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-5.