ГАЛЬЧЕНКО, М. С. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 22 серпня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, v. 4, n. 2, p. 1-10, 21 Жов 2022.