ЛУК’ЯНОВА, Л. Б. ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ: ЧАС ВИПРОБУВАНЬ, ЧАС ДОСЯГНЕНЬ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, v. 4, n. 1, 10 Трав 2022.