КРЕМЕНЬ, В. Г. ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 24 травня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, v. 4, n. 1, 14 Чер 2022.