КРЕМЕНЬ, В. Г. VIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ «ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ВІД РІВНИХ ПРАВ — ДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ»: Виступ президента НАПН України, 7 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, v. 3, n. 2, 12 Жов 2021.