Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М., & Регейло, І. Ю. (2022). ПРО ВИКОНАННЯ У 2022 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-19. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4215