Семеног, О. М., & Вовк, М. П. (2022). ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ВОЄННИХ РЕАЛІЙ: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-14. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4214