Луговий, В. І., Саух, П. Ю., & Таланова, Ж. В. (2022). АСПІРАНТСЬКА ПІДГОТОВКА ЯК ФАКТОР УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ В УКРАЇНІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4136