Лук’янова, Л. Б., & Хомич, Л. О. (2022). ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4109