ГУБЕЛАДЗЕ, І. Г. (2019). ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), 1-4. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-9