Максименко, С. Д. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗВИТКУ, САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ: МАЙБУТНЄ НАЦІЇ НЕОБХІДНО ВИРОЩУВАТИ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-5