(1)
Кремень, В. Г.; Луговий, В. І.; Топузов, О. М.; Регейло, І. Ю. ПРО ВИКОНАННЯ У 2022 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 р. HNAESU 2022, 4, 1-19.