(1)
Кремень, В. Г.; Сисоєва, С. О.; Бех, І. Д.; Вознесенська, О. Л.; Гавриш, Н. В.; Гончар, Л. В.; Журба, К. О.; Ільїн, В. В.; Канішевська, Л. В.; Кириченко, В. І.; Комаровська, О. А.; Корнієнко, А. В.; Куниця, Т. Ю.; Курбатов, С. В.; Литовченко, О. В.; Малиношевський, Р. В.; Мачуський, В. В.; Найдьонова, Л. А.; Рейпольська, О. Д.; Толочко, С. В.; Федорченко, Т. Є.; Харченко, Н. В.; Чаплінська, Ю. С.; Шахрай, В. М. КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ. HNAESU 2022, 4, 1-30.