(1)
Лук’янова, Л. Б. ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ: ЧАС ВИПРОБУВАНЬ, ЧАС ДОСЯГНЕНЬ. HNAESU 2022, 4.