(1)
ГУБЕЛАДЗЕ, І. Г. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р. HNAESU 2019, 1, 1-4.