(1)
Саух, П. Ю.; Саух, І. В. ДУХОВНІСТЬ У «КОЛЕСІ ЖИТТЄВОГО БАЛАНСУ» СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ. HNAESU 2021, 3.