[1]
БЕРЕЗІВСЬКА, Л.Д. 2019. ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЗА 2015-2019 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 19 вересня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 1, 1 (Груд 2019), 1-5. DOI:https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-2-1.