[1]
ГУБЕЛАДЗЕ, І.Г. 2019. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 1, 1 (Груд 2019), 1-4. DOI:https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-9.