[1]
Максименко, С.Д. 2021. ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ У 2017-2021 РОКАХ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 3, 2 (Груд 2021). DOI:https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-5.