ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  • Оксана Володимирівна ОНОПРІЄНКО Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0301-1392
Ключові слова: початкова освіта, типова освітня програма, дидактико-методичний супровід, навчально-методичне забезпечення початкової школи

Анотація

Розкрито основні напрями діяльності вчених відділу початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, пов’язаної із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема — Державного стандарту початкової освіти. Зазначено, що наукові працівники відділу: створювали нормативні документи для початкової школи — Державний стандарт, типові освітні програми; розробили методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів в умовах Нової української школи; створили підручники з української мови і читання, математики, курсу «Я досліджую світ» для 1, 2 і 3 класів; популяризують наукові розробки на освітянських заходах, у науково-методичних публікаціях. Розкрито роль вчених відділу у всеукраїнському експерименті з пілотування Державного стандарту, зокрема — про навчальне і методичне забезпечення уроків математики в експериментальних класах. Надано інформацію про проведені в Інституті педагогіки НАПН України курси за програмою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників «Методика формування математичної компетентності учнів початкової школи». Окремим напрямом діяльності стала підтримка вчителів та учнів в умовах дистанційного навчання під час карантину.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Електронна бібліотека НАПН України. (n.d.). Відділ початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ped/

Інститут педагогіки НАПН України. (n.d.a). Електронна бібліотека. http://undip.org.ua/news/library/

Інститут педагогіки НАПН України. (n.d.b). Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти. http://undip.org.ua/info/9580/

Кабінет Міністрів України. (2017, 13 грудня). Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (903-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-р

Міністерство освіти і науки України. (2017, 13 липня). Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів (1028). https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56646/

Міністерство освіти і науки України. (2018, 20 серпня). Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі (924). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/ocinyuvannya

Міністерство освіти і науки України. (2019a, 8 жовтня). Про затвердження типових освітніх програм для 1–2 класів закладів загальної середньої освіти (1272). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-1-2-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Міністерство освіти і науки України. (2019b, 8 жовтня). Про затвердження типових освітніх програм для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти (1273). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-3-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-1273

Онопрієнко, О.В. (2020, 23 квітня). Особливості оцінювання навчальних досягнень молодших школярів в умовах дистанційного навчання математики [Відео]. Проєкт «Освітній волонтер». http://undip.org.ua/info/9899/

Савченко, О.Я., Бібік, Н.М., Вашуленко, М.С., Онопрієнко, О.В., Мартиненко, В.О., Пономарьова, К.І., Прищепа, О.Ю., Листопад, Н.П., Вашуленко, О.В., & Андрусенко, І.В. (2018). Методичні рекомендації для організації освітнього процесу в початкових класах закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році. Київ: Інститут педагогіки НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/714257/

Топузов, О.М., Савченко, О.Я., Бібік, Н.М., Вашуленко, М.С., Онопрієнко, О.В., Мартиненко, В.О., Пономарьова, К.І., Прищепа, О.Ю., Листопад, Н.П., Вашуленко, О.В., & Андрусенко, І.В. (2018). Початкова освіта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. Київ: Інститут педагогіки НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/716946/

Опубліковано
2020-05-19
Як цитувати
ОНОПРІЄНКО, О. В. (2020). ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ . Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1), 1-4. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-8-2
Розділ
Для практичної діяльності освітян