ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ


  • Леся Іванівна ПРОХОРЕНКО Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5037-0550
  • Ольга Олексіївна БАБЯК Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6337-1202
  • Наталія Іванівна БАТАШЕВА Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2685-2258
Ключові слова: психологія, психолого-педагогічна підтримка, корекційна робота, консультування, особливі освітні потреби

Анотація

У статті розкрито особливості психологічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, окреслено складові ефективності психологічного супроводу та основні напрями діяльності. Звернуто увагу на діагностичну, консультативну та корекційну роботу в процесі навчання, соціалізації і життєдіяльності таких осіб. Мета статті полягає у визначенні стратегії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, їхніх родин і формулюванні напрямів роботи. Обґрунтовано, що психологічний супровід дітей із особливими освітніми потребами є пролонгованим, динамічним процесом, цілісною діяльністю психологічної служби освітнього закладу, яка складається з таких взаємопов’язаних компонентів: систематична психологічна допомога дітям з особливими потребами у вигляді консультування, психокорекції, психологічної підтримки; психологічна допомога батькам, які виховують таких дітей; моніторинг психолого-педагогічного та соціального статусу дитини в динаміці її психічного розвитку; організація життєдіяльності дітей із особливими потребами у соціумі з урахуванням їх психічних і фізичних можливостей. Ефективним вирішенням цих питань є залучення дітей з особливими потребами в інклюзивне освітнє середовище, що передбачає створення спеціальних умов для задоволення їхніх освітніх потреб (організаційно-методичних, психолого-педагогічних, корекційно-розвивальних та ін.) у навчанні та соціалізації. Відповідно зміст і складові психологічного супроводу є змістово-організаційною основою психолого-педагогічної роботи з дитиною з особливими освітніми потребами в процесі навчання та життєдіяльності, що дасть змогу забезпечити індивідуальний прогрес кожної дитини впродовж життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Василькова, О.І., Родигіна, І.В., Гринчук, М.І. та ін. (2006). Система соціального і психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій : навчально-методичний посібник. Донецьк: ДонІППО. «Витоки».

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Засенко, В.В., & Прохоренко, Л.І. (2018). Нова українська школа – стратегія розвитку освіти дітей з особливими потребами. In N. Nyczkalo, J. Kunikowski, G. Wiezbicki (Eds), Nauka Edukacja Wychowanie i Praca (pp. 149-258). Warszawa-Siedlce.

Кабінет Міністрів України. (2017, 12 липня). Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр (545). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-п

Кабінет Міністрів України. (2018, 22 серпня). Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів (617). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-п

Міністерство освіти і науки України. (2010, 1 жовтня). Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання (912). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0912290-10

Міністерство освіти і науки України. (2018, 8 червня). Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (609). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18

Drabble, S. (2013). Support for Children with Special Educational Needs (SEN). European Union. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR180.html


Переглядів анотації: 2018
Завантажень PDF: 1553
Опубліковано
2020-04-30
Як цитувати
ПРОХОРЕНКО, Л. І., БАБЯК, О. О., & БАТАШЕВА, Н. І. (2020). ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-5
Розділ
Діяльність НАПН України в період карантину