ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС «ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ» Й ОНЛАЙН-ПРОЄКТ «МИ СТОЇМО НА ПЛЕЧАХ НАШИХ ПОПЕРЕДНИКІВ: ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ-ЮВІЛЯРИ»

  • Лариса Дмитрівна БЕРЕЗІВСЬКА Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5068-5234
  • Тетяна Михайлівна ДЕРЕВЯНКО Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3980-7584
Ключові слова: педагогічна біографіка, електронні ресурси, інформаційно-бібліографічні ресурси, електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу», онлайн-проєкт

Анотація

У статті розкрито зміст і роль створеного Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» для розвитку й поширення педагогічного біографічного знання в Україні. Зазначено, що нині постійно поповнюваний електронний ресурс містить відомості про 56 відомих вітчизняних та зарубіжних педагогів, освітніх діячів різних історичних періодів. Аргументовано, що електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» дає змогу крізь призму біографій знаних педагогічних персоналій системно простежувати розвиток української та зарубіжної освіти, педагогічної думки як у макроісторичних, так і в мікроісторичних вимірах. Презентовано онлайн-проєкт «Ми стоїмо на плечах наших попередників: Видатні педагоги-ювіляри», розроблений відділом педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського на базі цього електронного ресурсу. Висвітлено його зміст і значення для широкого кола користувачів бібліотеки, зокрема освітян та науковців. Окреслено подальші напрями розвитку онлайн-проєкту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Березівська, Л.Д. (2019). Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» як основа професійної підготовки педагогів. In В.Г. Кремень, В.П. Коцур, Н.Г. Ничкало, Ф. Шльосек, С.О. Довгий, Л.Б. Лук’янова, М.П. Вовк, К.В. Котун (ред.), Освіта для миру = Edukacja dla pokoju (с. 222–228). Т. 2. Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка». https://lib.iitta.gov.ua/717478/

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (n.d.). Головна [Facebook сторінка]. https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/

Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» (n.d.). http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/

Опубліковано
2020-04-28
Як цитувати
БЕРЕЗІВСЬКА, Л. Д., & ДЕРЕВЯНКО, Т. М. (2020). ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС «ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ» Й ОНЛАЙН-ПРОЄКТ «МИ СТОЇМО НА ПЛЕЧАХ НАШИХ ПОПЕРЕДНИКІВ: ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ-ЮВІЛЯРИ». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1), 1-3. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-4
Розділ
Діяльність НАПН України в період карантину