КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕКОСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ JETIQ ВНТУ

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18 листопада 2022 р.

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0002-9192-9258
  • Євген Анатолійович Паламарчук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0002-7443-099X
  • Олег Володимирович Бісікало Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0002-7607-1943
  • Олена Олексіївна Коваленко Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0003-2864-9058
Ключові слова: освіта, процес, управління, екосистема, концепція, JetIQ

Анотація

Концепція сучасного університету передбачає запровадження змін в усі освітні процеси та комунікації. Багато авторів, які, акцентують на тому, що викладач — це вже не тільки людина, що навчає, транслятор знань, а коуч, тьютор, партнер у дослідженнях, модератор у дискусіях з важливих питань. Вимоги здобувачів також змінюються. Університет повинен знайти баланс між наданням фундаментальних знань вищої освіти у визначеній спеціальності та постійним оновленням сучасних знань і практичних навичок відповідно до потреб роботодавців. Крім того, методи та інструменти навчання також постійно змінюються. Серед таких змін — активне використання інформаційних освітніх технологій. Здавалось би, за наявності величезної кількості різноманітних платформ управління навчанням запровадження інструментів електронної системи не повинно бути проблематичним. Але досвід багатьох освітніх закладів свідчить про те, що це не так. Тільки комплексний системний підхід дасть змогу зменшити рівень фрагментарності використання електронних інструментів та створити ефективну електронну інформаційну екосистему.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна

Євген Анатолійович Паламарчук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету,
м. Вінниця, Україна

Олег Володимирович Бісікало, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна

Олена Олексіївна Коваленко, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна

Список використаних джерел

Бісікало, О.В., Квєтний, Р.Н., & Паламарчук, Є.А. (2021). Особливості організації дистанційного навчання та керування навчальним процесом в умовах пандемії коронавірусу з застосуванням системи JetIQ. У Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. Вінниця. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/1164

Грабко, В.В., Романюк, О.Н., Бісікало, О.В., Боцула, М.П., Паламарчук, Є.А., & Коваленко, О.О. (2017). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72970 UA. Комп’ютерна програма «Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу «Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ («ІЕР ВНТУ JetIQ»). Україна: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/19302

Квєтний, Р.Н. (2017). Проблеми ефективної організації університетської освіти в ІТ галузі. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, (2), 20-22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itki_2017_2_5

Квєтний, Р.Н. (2020). Механізми підвищення конкурентоспроможності університетів у галузі ІТ-освіти: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-4

Квєтний, Р.Н., Паламарчук, Є.А., & Бісікало, О.В. (2020). Проблеми та задачі it-освіти в умовах нових стандартів. У Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. Вінниця. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/8790

Кухаренко, В.М. (ред.). (2016). Теорія та практика змішаного навчання : монографія. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ». http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23536

Паламарчук, Є.А. (2021). Архітектура електронних навчальних систем. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, (39), 78-92. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2020-39-1-78-92

Паламарчук, Є., & Коваленко, О. (2020). Використання інструментів багатоагентних систем у дистанційних формах навчання. Сценарії, моделі та методи. У Матеріали XV мiжнародної конференцiї «Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)», Вінниця: ВНТУ. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30617

Nguyen, L.T., & Tuamsuk, K. (2022). Digital Learning Ecosystem at educational institutions: A content analysis of scholarly discourse. Cogent Education, 9(1). https://doi.org/10.1080/2331186x.2022.2111033

Palamarchuk, Ye., & Kovalenko, O. (2020). Optimization of Electronic Test Parameters in Learning Management Systems. In Y. Kondratenko, V. Kreinovich, D. Simon, Y. Krainyk (Eds.), CEUR Workshop Proceedings: Vol. 2762. 2nd International Workshop on Information-Communication Technologies and Embedded Systems, ICTES 2020 (pp. 98-109). CEUR-WS. http://ceur-ws.org/Vol-2762/paper6.pdf

Porter, W.W., Graham, C.R., Spring, K.A., & Welch, K.R. (2014). Blended learning in Higher Education: Institutional Adoption and implementation. Computers & Education, 75, 185-195. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.011

TeachThought. (2022, January 21). 10 Drivers of Blended Learning in Education. https://www.teachthought.com/learning/blended-learning-in-education/

Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати
Квєтний, Р. Н., Паламарчук, Є. А., Бісікало, О. В., & Коваленко, О. О. (2022). КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕКОСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ JETIQ ВНТУ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4220
Розділ
Загальні збори НАПН України