ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ СПАДЩИНИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У СФЕРІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  • Надія Іванівна Білик Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0003-2344-5347
  • Мирослава Петрівна Вовк Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
Ключові слова: Григорій Сковорода, ціннісні пріоритети, неперервна освіта, гуманістичні ідеї, науковий потенціал, «сродна праця», педагог

Анотація

Представлено результати проведення Всеукраїнської онлайн-конференції з міжнародною участю «Гуманістичні ідеї Григорія Сковороди як джерело розвитку наукового потенціалу педагогічного працівника у системі неперервної освіти», присвяченої 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди та Дню працівників освіти (27 вересня 2022 р.). Співорганізаторами заходу виступили Національна академія педагогічних наук України, Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, зокрема Центральний інститут післядипломної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка тощо. Доведено, що у сфері неперервної педагогічної освіти спадщина Григорія Сковороди має набути нового осмислення з урахуванням пріоритетної ідеї «сродної» праці. Адже «сродність» учительського покликання стала основним чинником формування військової еліти, що нині гідно боронить Україну. Місією онлайн-конференції стало обговорення актуальних проблем освіти, сприяння активному вивченню й популяризації творчої спадщини Григорія Сковороди, актуалізації його інноваційних для свого часу ідей у сучасній освітній практиці з урахуванням пріоритетів навчання впродовж життя. Окреслено перспективи актуалізації ідей Григорія Сковороди в сучасних соціокультурних умовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Надія Іванівна Білик, Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського, м. Полтава, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти імені М.В. Остроградського, м. Полтава, Україна

Мирослава Петрівна Вовк, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Артюх, В. (2022, 11 квітня). Григорій Сковорода: українізація образу. Сумський історичний портал. https://history.sumy.ua/research/article/9521-hryhorii-skovoroda-ukrainizatsiia-obrazu.html

Білик, Н.І. (2022). Про проведення Всеукраїнської онлайн-конференції з міжнародною участю «Гуманістичні ідеї Григорія Сковороди як джерело розвитку наукового потенціалу педагогічного працівника у системі неперервної освіти». Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського. https://bit.ly/3Vgw5UA

Кремень, В.Г. (2022). Філософія Григорія Сковороди в контексті людиноцентризму. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4202

Сковорода, Г.С. (2011). Повна академічна збірка творів (Л. Ушкалов, ред.). Едмонтон-Торонто: «Видавництво Канадського інституту українських студій»; Харків: «Майдан».

Філіпчук, Г.Г., & Вовк, М.П. (2022). Життєтворчість Григорія Сковороди в позачассі. Імідж сучасного педагога, (205), 6-11. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-6-11

Опубліковано
2022-12-05
Як цитувати
Білик, Н. І., & Вовк, М. П. (2022). ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ СПАДЩИНИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У СФЕРІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-5. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4216
Розділ
До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди