АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


  • Любов Андріївна КАРТАШОВА Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1270-4158
  • Микола Олексійович КИРИЧЕНКО Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1756-9140
  • Тамара Михайлівна СОРОЧАН Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
Ключові слова: підвищення кваліфікації, дистанційне навчання, криза, антикризовий менеджмент, віртуальні кафедри

Анотація

Стаття присвячена проблемі управління дистанційним навчанням слухачів курсів підвищення кваліфікації у період кризи на прикладі досвіду освітньої діяльності Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Криза характеризується як різка зміна стану речей, злам, загострення становища, критичне виявлення протиріч у соціально-економічній системі або окремій організації, що загрожує її стійкості в оточуючому середовищі й унеможливлює виконання функцій у звичайному режимі. Узагальнені особливості функціонування системи підвищення кваліфікації в умовах кризи. Подано визначення антикризового менеджменту як управління відповідною системою у стані дисбалансу. Висвітлено практичний досвід діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти в період карантину, що склався в ЦІПО ДЗВО «УМО» НАПН України. Представлено антикризовий менеджмент системи неформальної освіти «Український відкритий університет післядипломної освіти», зокрема створення віртуальних кафедр, практику розроблення змісту освіти, зорієнтованого на актуальні запити споживачів, замовників та стейкхолдерів освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Надані рекомендації щодо організації дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації у період кризи.

Список використаних джерел

Акофф, Р., Магидсон, Дж., & Эддисон, Г. (2007). Идеализированное проектирование. Как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации (Ф.П. Тарасенко, пер.). Дніпро: Баланс Бизнес Букс.

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України. (n.d.). Головна. http://umo.edu.ua/

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України. (2020, 28 лютого). Положення про організацію освітнього процесу у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (01-01/139). https://bit.ly/2zJTM31

Зубарєва, М.А. (2014). Прикладні антикризові PR-технології : навчальний посібник. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія».

Кабінет Міністрів України. (2019, 21 серпня). Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (800). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п

Кабінет Міністрів України. (2020, 11 березня). Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (211). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п

Сорочан, Т.М. (2009a). Антикризові поради керівникові навчального закладу. Управління освітою, (11), 3–5. http://lib.iitta.gov.ua/703968/

Сорочан, Т.М. (2009b). Антикризовий менеджмент загальноосвітнього навчального закладу. Директор школи, ліцею, гімназії, (3), 108–111. http://lib.iitta.gov.ua/703969/

Український відкритий університет післядипломної освіти. (n.d.). Головна. http://uvu.org.ua/

Український відкритий університет післядипломної освіти. (n.d.). Електронне освітнє середовище для дистанційного навчання. http://uvupo.ues.net.ua/index.php/ua/

Хіт, Р. (2002). Кризовий менеджмент для керівників (Р.Л. Ткачук, С.М. Рябчук, Н.І. Мішеніна, пер.). Київ: Всеувито, Наукова думка.


Переглядів анотації: 120
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2020-05-19
Як цитувати
КАРТАШОВА, Л. А., КИРИЧЕНКО, М. О., & СОРОЧАН, Т. М. (2020). АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ . Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-9
Розділ
Діяльність НАПН України в період карантину