ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

За матеріалами проведення науково-практичного семінару «Логопедичний масаж як складова нейродинамічного моделювання мовлення» вченими відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 15 лютого 2020 р., м. Хмельницький, Україна


  • Еляна Анатоліївна ДАНІЛАВІЧЮТЄ Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3911-7612
Ключові слова: взаємодія теорії і практики, відділ логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, науково-практичний семінар, логопедичний масаж, нейродинамічне моделювання мовлення

Анотація

У сучасній інтерпретації наукове дослідження набуває значення, коли його результати використовують не лише в теорії, а й змінюють практику. На перший план виступає механізм упровадження теоретичних розвідок у сферу, що потребує їх практичного використання. Упровадження традиційно відбувається через форму матеріального втілення педагогічної інновації, водночас усе більшої популярності набуває організація і проведення тематичних заходів. Репрезентовано досвід упровадження у практику педагогічної новації шляхом проведення науково-практичного семінару. Доведено переваги такого формату представлення і перевірки результатів наукових розвідок: безпосередній контакт з потенційним споживачем наукового продукту, можливість критично його оцінити, внести своєчасні корективи щодо вдосконалення тощо. Розкрито мету, результативність, представлено висновки, квінтесенція яких полягає у потужності зазначеного тематичного заходу, що підтверджується можливістю набуття навичок сучасного професійного мислення учасниками семінару, розширення кола науково-експериментальних майданчиків науковцями. Але все це потребує створення специфічних умов, на яких зосереджено увагу: детальний, простий, цікавий виклад сутності теоретичних засад; створення проблемних ситуацій, можливість опори на власний практичний досвід.

Список використаних джерел

Данілавічютє, Е.А. (2015). Нейродинамічна основа моделювання мовлення та дрібної моторики в контексті комплексної технології надання допомоги при ДЦП. Особлива дитина: навчання і виховання, (4), 8–16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_4_3

Романець, Д. (2007, 10 лютого). «Немає нічого, що не можна було б удосконалити». Україна молода. https://www.umoloda.kiev.ua/number/856/169/31162/

Danilavichiutie, E. (2015). Neurodinamic strategy of speech disorders negotiation at children with CP. In Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied (pp. 765–774). Bratislava: Iris.

Danilavichiutie, E. (2017). Neurodinamic approach to speech modeling in cerebral palsy. Forum logopedyczne N25 (pp. 165–174). Katowice: Polskie Towarzystvo Ljgopedyczne Oddzial Šląski.


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2020-05-12
Як цитувати
ДАНІЛАВІЧЮТЄ, Е. А. (2020). ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-4
Розділ
Події