ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ


  • Леся Іванівна ПРОХОРЕНКО Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5037-0550
  • Ольга Олексіївна БАБЯК Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6337-1202
  • Наталія Іванівна БАТАШЕВА Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2685-2258
Ключові слова: психологія, психолого-педагогічна підтримка, корекційна робота, консультування, особливі освітні потреби

Анотація

У статті розкрито особливості психологічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, окреслено складові ефективності психологічного супроводу та основні напрями діяльності. Звернуто увагу на діагностичну, консультативну та корекційну роботу в процесі навчання, соціалізації і життєдіяльності таких осіб. Мета статті полягає у визначенні стратегії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, їхніх родин і формулюванні напрямів роботи. Обґрунтовано, що психологічний супровід дітей із особливими освітніми потребами є пролонгованим, динамічним процесом, цілісною діяльністю психологічної служби освітнього закладу, яка складається з таких взаємопов’язаних компонентів: систематична психологічна допомога дітям з особливими потребами у вигляді консультування, психокорекції, психологічної підтримки; психологічна допомога батькам, які виховують таких дітей; моніторинг психолого-педагогічного та соціального статусу дитини в динаміці її психічного розвитку; організація життєдіяльності дітей із особливими потребами у соціумі з урахуванням їх психічних і фізичних можливостей. Ефективним вирішенням цих питань є залучення дітей з особливими потребами в інклюзивне освітнє середовище, що передбачає створення спеціальних умов для задоволення їхніх освітніх потреб (організаційно-методичних, психолого-педагогічних, корекційно-розвивальних та ін.) у навчанні та соціалізації. Відповідно зміст і складові психологічного супроводу є змістово-організаційною основою психолого-педагогічної роботи з дитиною з особливими освітніми потребами в процесі навчання та життєдіяльності, що дасть змогу забезпечити індивідуальний прогрес кожної дитини впродовж життя.

Список використаних джерел

Василькова, О.І., Родигіна, І.В., Гринчук, М.І. та ін. (2006). Система соціального і психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій : навчально-методичний посібник. Донецьк: ДонІППО. «Витоки».

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Засенко, В.В., & Прохоренко, Л.І. (2018). Нова українська школа – стратегія розвитку освіти дітей з особливими потребами. In N. Nyczkalo, J. Kunikowski, G. Wiezbicki (Eds), Nauka Edukacja Wychowanie i Praca (pp. 149-258). Warszawa-Siedlce.

Кабінет Міністрів України. (2017, 12 липня). Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр (545). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-п

Кабінет Міністрів України. (2018, 22 серпня). Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів (617). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-п

Міністерство освіти і науки України. (2010, 1 жовтня). Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання (912). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0912290-10

Міністерство освіти і науки України. (2018, 8 червня). Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (609). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18

Drabble, S. (2013). Support for Children with Special Educational Needs (SEN). European Union. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR180.html


Переглядів анотації: 1025
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2020-04-30
Як цитувати
ПРОХОРЕНКО, Л. І., БАБЯК, О. О., & БАТАШЕВА, Н. І. (2020). ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-5
Розділ
Діяльність НАПН України в період карантину