МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ

За матеріалами обговорення проєкту Державного стандарту базової середньої освіти в експертному середовищі 20 лютого 2020 р., м. Київ, Україна


  • Оксана Анатоліївна КОМАРОВСЬКА Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3679-9673
  • Ольга Володимирівна ПРОСІНА Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1243-6069
Ключові слова: проєкт Державного стандарту загальної середньої освіти, мистецька освітня галузь, компетентнісний потенціал мистецької освіти, ядро знань, змістові лінії мистецької освіти, вимоги до обов’язкових результатів навчання, художнє пізнання

Анотація

Процес реформування освіти безпосередньо стосується мистецької освіти, яка виокремлена в самостійну галузь і об’єднує освоєння здобувачами освіти кількох предметних сфер (за видами мистецтва), що закріплено в концептуальних документах Нової української школи. Представлено ключові тези колективної доповіді-презентації розробників документа на етапі підготовки до широкого громадського обговорення в експертному середовищі. До складу робочої групи увійшли: О.М. Івасюк, канд. філол. наук, доцент, експерт Команди підтримки реформ МОН України; О.А. Комаровська, докт. пед. наук, музикознавець, завідувачка лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, член Національної спілки театральних діячів України; О.В. Гайдамака, канд. пед. наук, старший науковий співробітник Інституту модернізації змісту освіти; О.В. Просіна, канд. пед. наук, завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; О.В. Волошенюк, кінознавець, науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, менеджер медіаосвітніх програм Академії української преси.

Список використаних джерел

Богуцький, Ю.П. (2008). Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія. Інститут культурології АМУ. Київ: Веселка.

Волошенюк, О., Баликін, І., Волошенюк, О., Чорний, О., & Федченко, О. (2019). Абетка візуальної грамотності. Київ: АУП, ЦВП.

Гайдамака, О.В., Комаровська, О.А. та ін. (2018). Мистецька освітня галузь. Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О.Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті; орієнтири для календарно-тематичного планування (1 клас НУШ) (с. 64-69). Київ: УОВЦ «Оріон».

Гриневич, Л., Елькін, О., Калашнікова, С., Коберник, І., Ковтунець, В., Макаренко, О., Малахова, О., Нанаєва, Т., Усатенко, Г., Хобзей, П., & Шиян, Р.(2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (М. Грищенко, заг. ред.). Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Закон України «Про освіту» (2017). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Комаровська, О.А. (2018). Мистецькі досягнення учнів: що і як оцінюємо? Мистецтво та освіта, (4), 2-7. https://doi.org/10.32405/2308-8885-2018-4-2-7

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» від 21 лютого 2018 р. №87. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Просіна, О.В. (2018). Розвиток емоційного інтелекту як основа формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики. Гірська школа Українських Карпат, (18), 124-128.

Komarovska, O. (2019). Strategies of Contemporary General Arts Education. In O. Oleksiuk (Ed.), Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education (pp. 3-19). Cambridge Scholars Publishing.


Переглядів анотації: 158
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
КОМАРОВСЬКА, О. А., & ПРОСІНА, О. В. (2020). МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-3
Розділ
Події