КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: НОВИЙ ПОГЛЯД

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 лютого 2020 р.


  • Світлана Олександрівна СИСОЄВА Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2499-732X
  • Ольга Дмитрівна РЕЙПОЛЬСЬКА Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5524-7110
Ключові слова: батьківське партнерство, дитиноцентризм, заклади дошкільної освіти, освіта дітей раннього віку, психолого-педагогічний супровід, ранній вік, якість дошкільної освіти

Анотація

Представлено головні положення проєкту Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку, яку розглянуто на засіданні Президії НАПН України 27 лютого 2020 р., та оприлюднено для громадського обговорення на вебсайті НАПН України. У доповіді-презентації розкрито мету Концепції, яка полягає у забезпеченні системних змін в освіті дітей раннього та дошкільного віку, управлінні системою дошкільної освіти на різних її рівнях задля формування стратегічного ресурсу країни – якісного людського капіталу. Обґрунтовано актуальність і доцільність Концепції, наведено чітко вибудовану її структуру та охарактеризовано п’ять розділів: «Стан освіти дітей раннього та дошкільного віку в Україні»; «Стратегічні напрями розвитку освіти дітей раннього та дошкільного віку»; «Законодавчі й управлінські передумови реалізації концепції»; «Фінансування»; «Очікувані результати»; «Ризики, пов’язані з реалізацією концепції» та списку використаних термінів. Концептуальні засади модернізації системи дошкільної освіти розроблені з ініціативи вчених НАПН України та законотворців, а також за участю науково-педагогічних працівників і освітян. З-поміж авторів / укладачів проєкту Концепції: В.А. Воронов, голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Н.В. Гавриш, гол. наук. співр. лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, докт. пед. наук, професор; Л.В. Канішевська, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, докт. пед. наук, професор; Т.О. Піроженко, завідувачка лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, докт. психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН України; О.Д. Рейпольська, завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, канд. пед. наук, доцент; С.О. Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, докт. пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.

Список використаних джерел

Воронов, В.А., Гавриш, Н.В., Канішевська, Л.В., Піроженко, Т.О., Рейпольська, О.Д., & Сисоєва, С.О. (Укл.). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку (проєкт) (2020). НАПН України. Київ. http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1763/

Дошкільна освіта в Україні у 2018 році. Статистична інформація (2019). Державна служба статистики України.. http://www.ukrstat.gov.ua/

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 22-VIII; зі змінами і доповненнями 1972-2020 рр. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III; зі змінами і доповненнями 2001-2020 рр. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

International Standard Classification of Education. ISCED 2011 (2012). UNESCO Institute for Statistics. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf

OECD (2019). Providing Quality Early Childhood Education and Care. Results from the Starting Strong Survey 2018. https://doi.org/10.1787/301005d1-en

UNICEF (2013). Evidence for ECD Investment. https://www.unicef.org/earlychildhood/index_69851.html


Переглядів анотації: 181
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
СИСОЄВА, С. О., & РЕЙПОЛЬСЬКА, О. Д. (2020). КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: НОВИЙ ПОГЛЯД . Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-2
Розділ
Засідання Президії НАПН України